חברי ההנהלה

  חברי הנהלת בית גדי מדיקל סנטר:

  טל כהן, מנכ”ל

  ד”ר דניאל קוסקס, מנהל רפואי
   
  פרופ’ צבי פיירמן, ראש מכון הגסטרו

  ולרי דובינסקי, סמנכ”ל שירותי סיעוד וייעוץ מקצועי