המכון הקרדיולוגי
בבית גדי מתבצעות בדיקות א.ק.ג במנוחה ובדיקות ייחודיות כגון א.ק.ג במאמץ וייעוץ קרדיולוגי.

הבדיקות נעשות על ידי קרדיולוגים מומחים מבתי החולים המובילים ובאמצעות מיכשור טכנולוגי מתקדם וחדשני.

מטרת הבדיקה היא לשלול מחלות ובעיות לב ומאפשרות להעריך את המצב הקרדיולוגי של הנבדק.